Стартира проект „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца"

Топ новина!
Startira-proеkt--Podobrravanе-na-sotsialnata-infrastruktura-za-uslugi-za-dеtsaa
Стартира проект „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца

Начална пресконференция по проект „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца" се проведе вчера. Чрез проекта ще се подобри материалната база, ще се създадат по-добри условия за децата с увреждания. Като конкретен бенефициент по процедурата „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ Община Габрово получи безвъзмездно 200 000 лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“. Отделно собственият принос на Общината е 99 920 лв.

Със средствата ще бъде извършено преустройство и ремонт на помещения в неизползваем етаж на ул. „Ивайло“ № 13 в кв. „Христо Ботев“. В сградата, която е бивше детско заведение, се предоставят социални услуги за деца и възрастни. Според ръководителя на проекта Мария Стоева цялата сграда е санирана, топлоизолирана, сменена е дограмата.

"Проектът предвижда доставка на оборудване за целите на бъдещата услуга - дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, като Община Габрово се ангажира да обедини центъра за деца от аутистичния спектър „Келер“ с дневния център в кв. „Велчевци“, както и работата на Центъра за обществена подкрепа. Целевите групи по проекта са 98 деца, обхванати в предоставените в момента социални услуги, в т.ч. 35 деца от различни рискови групи и техните родители, с които и сега се работи в Центъра за обществена подкрепа. Децата с проблеми в аутистичния спектър са 28, обхванати от център "Келер". 35 деца са с различен видове увреждания, които ползват услугата на Дневния център за деца с увреждания.

Целите на проекта са осигуряване на инфраструктура и създаване на благоприятни условия за създаване на комплексни социални услуги в общността. А също така и осигуряване на равен достъп до услугите за деца с увреждания и предоставяне на подкрепа за тяхната успешна социална интеграция", обясни Мария Стоева. Планирано е изграждане на първата „синя стая“ в Габрово, целта й е разговорът с деца, претърпели различни форми на насилие, да се проведе в щадяща и комфортна атмосфера, ще има видеоконферентна връзка. Предвижда се още сензорна градина за деца със специфични нужди и доставка на специализирано оборудване за работа с деца с увреждания. Преустройството на втория етаж от сградата, където се предвижда пребазирането на Центъра за обществена подкрепа и сензорната градина ще бъдат изградени чрез инженеринг и строителство. Проектът обхваща реконструкция и преустройство на част от първия етаж на сградата и целия втори етаж от южния корпус на сградата. Предвиждат се енергоспестяващи мерки - полагане на топлоизолация на таваните на всички помещения от втория етаж и енергоспестяващо осветление, изграждане на достъпна архитектурна среда за достъп до втория етаж на хора с намалена подвижност. Също така ще бъде поставена нова хидроизолация на покрива. Ще бъде изградена система за отопление и вентилация и климатизация.

"С проекта се обособяват няколко помещения - общо помещение, работни офиси, складови, сервизни и санитарни помещения, зали за индивидуални и семейни консултации, зали за логопедични и педагогични консултации, зала за трудотерапия и зала за масови мероприятия. В работния проект е планирано обзавеждане на всички помещения на етажа. Освен сензорната градина, която ще бъде с площ 215 кв.м., ще бъдат обособени кътове от различни материали, ароматна билкова градина, пътеки с различни настилки, класна стая на открито, пейки", допълни Мария Стоева.

Очакваните резултати по проекта е подобряване на материалната база за предоставяне на услугите Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа. Това ще доведе до разширяване условията и възможностите за полагане на адекватни грижи и подкрепа на децата с увреждания и децата в риск с цел успешно включване и участие в живота на общността. "Вече стана традиция Община Габрово, заедно с подкрепата на различни оперативни програми и различни финансови източници, съвместно с подкрепата, осигурена от бюджета, да развива спектърът от социални услуги. Този инфраструктурен проект създава условия за предоставяне на качествени услуги, насочени към деца със специфични потребности. Той не е с много голяма стойност, но е с изключително сериозно отношение към възможностите за създаване на благоприятна среда за предоставяне на тези комплексни услуги. Силно вярвам, че специалистите, които ще ползват тази инфраструктура, ще могат да използват по най-добрия начин тези дадености", коментира кметът Таня Христова. Изпълнител на обекта е ДЗЗД е "Проекстрой - Арк", чийто представител Петър Петров обеща той ще бъде завършен в срок, дори предсрочно. Срокът за строително-ремонтите дейности е 18 месеца.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото
  1. Още от До 18

Календар

ПОН ВТО СРД ЧЕТ ПЕТ СЪБ НЕД

Адрес "100 вести"

И това го има"

Виц на деня