Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ споделя добри практики и иновации по Национална програма „Иновации в действие“

Водеща!
Ekipite-vklyuchvaha-direktori,-uchiteli-i-uchenitsi-ot-trite-partniraschi-si-gimnazii
Екипите включваха директори, учители и ученици от трите партниращи си гимназии

От 13.11 до 15.11.2019 г. Природоматематическа гимназия "Акад. Иван Гюзелев" - Габрово като иновативно училище беше домакин на среща по Национална програма на МОН за сътрудничество и обмен на иновации. В дейностите по мобилност в гимназията гостува Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"-Варна и Профилирана гимназия "Христо Ботев"-Попово, съгласно сключени договори за сътрудничество и обмяна на иновации.

Екипите включваха директори, учители и ученици от трите партниращи си гимназии.
През изминалите три дни акцентът бе върху професионалното сътрудничество, развитие

и мултиплициране на иновации в образованието.

Цел на мобилността бяха: Обмяна на опит и ресурси, определяне на направления за съвместна работа във връзка с въведените нови учебни предмети, модули по софтуерни и хардуерни науки, природни науки, приложени в двете училища и посрещане на общи предизвикателства. Паралелно изследване на резултатите и изготвяне на обща работна карта с план за продължаване на дейностите с план за обратна връзка от прилагане на иновациите в двете гимназии. Мултиплициране на резултатите и опита в двете иновативни училища и неиновативното училище – партньор и подготовка на материали за представяне по следващи инициативи на МОН.

Иновациите са нови учебни предмети и програми: В ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“– Габрово – В Прогимназиален етап: Иновативен учебен предмет – Софтуерни науки в 5 и 6 клас. В Първи гимназиален етап - Иновативен учебен предмет – Дигитални науки в 9 и 10клас, профил “Математически” и “Софтуерни и хардуерни науки” и Иновативен учебен предмет - Личностно развитие - 9г клас - профил “Природни науки”. В МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна – В Прогимназиален етап: концепция за развитие на множествена интелигентност. В Първи гимназиален етап - синхронизирани учебни програми по природни науки и програма за развитие на умения за успех в I гимназиален етап

Споделиха се пресечните точки, които са общи в работата по проекта - работа по нови учебни програми и планове, интердисциплинарен подход, модули по природни науки, личностно развитие и развитие на социална и емоционална интелигентност, изграждане на умения за работа в екип, създаване на чувство за принадлежност към училищната общност, усещане за комфорт в училище, работа с ученици от различни паралелки едновременно.

Отбелязаха се и различията като: провеждане на обучение по групи с ученици от различни паралелки в модули по дигитални и софтуерни науки, роботика и микроконтролери, извънкласни дейности и допълнителна подготовка във факултативни часове, учебни екскурзии и работа извън класната стая, провеждане на интегрирани уроци с учениците от две паралелки, работа в споделени виртуални класни стаи, документи и презентации.

Общите ни направления в реализация на иновациите търсим в иновации с ученици в профили - математически, софтуерни и хардуерни науки в първи гимназиален етап, в иновации с ученици в прогимназиален етап и обучение за личностно развитие на младите хора в прогимназиален и гимназиален етап.

Впечатленията на учителите, участвали в срещата са вдъхновение за работа в иновативно училище, необходимост от гъвкаво използване на разнообразни методи на обучение и технологии, съобразени с възрастта на учениците и темата на урока чрез ролеви игри, моделиране, учене чрез игра, работа по групи. Ясно се откроява основният акцент на работа - практическо приложение на теоретичните знания, от работата с разнообразни софтуерни програми - в резултат на работата в часовете има краен продукт - конструират се самостоятелни автентични проекти и има поле за изява на творческия потенциал на учениците.

В този период на мобилност, в ПМГ-Габрово бяха посетени учебни часове, проведени дискусии и др.Някои от тях бяха в присъствие на експерти от МОН и РУО-Габрово.Предстои посещение в МГ-Варна.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото
  1. Още от Образование

Календар

ПОН ВТО СРД ЧЕТ ПЕТ СЪБ НЕД

Препоръчано от редактора

Адрес "100 вести"

И това го има"

Виц на деня