Приключи Водният проект на Севлиево, другата седмица ще режат лентата

<p>Приключиха всички дейности по изпълнението на Инвестиционен проект за рехабилитация
Приключи Водният проект на Сев

Приключиха всички дейности по изпълнението на Инвестиционен проект за рехабилитация и разширяване на водопроводната и канализационна мрежа на град Севлиево, съобщиха за „100 вести“ от общинската администрация, с уточнението „в срок, в

МИНКА МИНЧЕВА


Първото беше в началото на 2012 година, когато стана ясно, че проектната му готовност не отговаря на изискванията да бъде включен за финансиране в ОП „Околна среда“ 2007-2013 година.
След сериозна работа почти в края на 2012 г. Управляващият орган на ОП „Околна среда“ одобри проекта на Община Севлиево за рехабилитация на ВиК мрежата на града, който е на обща стойност 18 890 193 лв., от които 14 606 582 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 3 651 645,51 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и 631 965 лв. съфинансиране от Община Севлиево.
На 8 август 2013 година на официална церемония беше сключен договор между кмета д-р Иван Иванов и управителя на фирмата изпълнител ДЗЗД „Воден Цикъл 2013“ за изпълнението му. Срокът за изпълнение беше 12 месеца. За този период трябваше да се реконструира и доизгради канализационната мрежа на града с обща дължина 16 355 м, както и да се реконструира водопроводната мрежа с обща дължина 5377 м, за да подобри значително качеството на живот за севлиевци и да се сведат до минимум загубите на вода.
Срокът беше спазен. В края на 2014 година строително-ремонтните дейности бяха завършени въпреки другото сериозно препятствие, пред което беше изправена Община Севлиево като възложител и фирмите изпълнители - Европейската комисия спря плащанията по Оперативна програма „Околна среда“ през октомври 2013 година почти за една година.
През месец май 2014 година Общината беше уведомена, че й е отказан кредит от фонд ФЛАГ в размер на 4 334 357 лв., който тя беше поискала, за да продължи реализирането на проекта.
През август 2014 година кметът на Община Севлиево алармира, че не може да се разплати с фирмите, което подлага на риск изпълнението на Водния проект, както и финансовото състояние на фирмите.
Работата по проекта не е спирала, благодарение на фирмите, които са работили със собствени средства, за да бъде спазен срокът, посочен в инвестиционния договор.
Какво е свършено и как е изпълнен договорът, ще стане ясно другата седмица, когато се очаква и церемонията по официалното откриване на Инвестиционен проект за рехабилитация и разширяване на водопроводната и канализационна мрежа на град Севлиево.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Севлиево

Към началото