Обшинският съвет одобри основен ремонт на улици и общински пътища

Водеща! Obschinskiyat-s-vet-ustanovi-i-iztochnitsite-na-finansirane
Общинският съвет установи и източниците на финансиране
Общинският съвет прие актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2022 година.

Предвиден е основен ремонт на улици и общински пътища. След направен анализ на разходите по извършване на ремонтните дейности по посочените за трансформация улици и пътища ще бъдат включени в инвестиционната програма на Община Габрово с източник на финансиране целеви субсидии за капиталови разходи от централния бюджет.
Става дума за улиците: "Н. Войновски" №274-326 и участък от ул. "Малина" - 135 000 лв.; ул." Златна нива" /участък от ул. Зелена ливада до ул. Напредък/ - 133 021 лв.; ул. "Перущица"- 60 000 лв.; ул. "Съгласие" и "Мак" - 135 000 лв.; ул. "Рибарска" - 56 000 лв.; ул. "Зюмбюл" - 75 000 лв.;
ул. "Рожен", кв. Тончевци,- 62 000 лв.; улица кв. Шенини №32-36 - 30 200 лв.; ул. "Селимица" (участък от кръстовището с ул. "Брегалница" до ул. "Морава" №10-12;14) - 38 400 лв.; улици с. Велковци - 50 000 лв.
- общински път Донино-Боженците/ - с.Цвятковци - 60 000 лв.;
- участъци от общински път кв.Етъра - кв.Водици/ - Чарково - Поток - Езерото - 30 000 лв.
Към инвестиционната програма се добавя и доставка и монтаж на детски съоръжения - люлка тип "везна" за деца в неравностойно положение (над 3 г.) в парк Маркотея за сумата от 4 000 лв. и комбинирано детско съоръжение и ударопоглъщаща настилка с плочи 105 м на детска площадка в градината до църква "Успение Богородично" - 20 000 лв.
Във връзка с обновяването на градината до църквата „Успение Богородично“, включващо изграждане на поливна система, зачимяване и засаждане на декоративна растителност, цялостно преасфалтиране на алейната мрежа и ремонт на паважни ивици, монтиране на пейки и художествено осветление, е взето решение за подмяна на съществуващото съоръжение за игра на детската площадка. Новопредвиденото съоръжение е с по-голям размер и свободна площ за игра, създава възможност за участие и едновременно ползване на увеличен брой деца и предоставя различни занимания като катерене, пързаляне, люлеене, провиране, общуване и колективни игри. Съоръжението отговаря на изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, както и на съответните стандарти за производство и безопасно ползване. Предвид увеличената свободна зона, необходима за разполагане на съоръжението, е необходима и подмяна на ударопоглъщащата настилка.
Общата стойност на дейностите по обновяване на детската площадка в градината до църквата „Успение Богородично“ ще възлязат на 20 000 лв.
След проведени срещи с представители и придружители на деца със специални потребности, Община Габрово предвижда разполагането на люлка тип „везна“ на вече изградената детска площадка в парк „Маркотея“. Съоръжението предлага възможности люлеене, клатушкане, общуване и колективни игри и е предназначено за ползване както от деца в неравностойно положение, така и от всички останали. Разходите по доставката и монтажа на съоръжението ще възлязат на 4 000 лв.
Като източник на финансиране на тези разходи, след направен анализ се реши да се използват средства, предвидени първоначално за придобиване на земя и ограничени вещни права, както и реализираната икономия на разходи за доставка и монтаж на термопомпа за ДГ Първи юни (23 520 лв. вместо предвидените 25 400 лв.)
При реализацията на обект „Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр.Габрово“ след приемането на бюджета на Община Габрово са заплатени на МЗХГ общо 738 лв. за учредяване на сервитут в имоти тяхна собственост. Съгласно указанията на МФ относно отчитане на разходите по параграфа, в който са преобладаващите разходи е необходимо да се актуализира плана по инвестиционната програма за 2022г. в частта за закупуване на земя и ограничени вещни права на база реално извършените разходи.
На ОУ „Христо Ботев“ е одобрен проект „За спортен и природен кът в училищен двор“ финансиран от ПУДООС по НК „Чиста околна среда - 2022“. Проектът е на обща стойност 6 890 лв. и включва доставка и монтаж на спортни съоръжения. Част от съоръженията са със стойност на прага на същественост, което налага включването им в инвестиционната програма - тенис маса за открито (1 090 лв.), фитнес уред-степер за открито (1 260 лв.), паркова пейка-отворена книга (1 330 лв.).

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни