Няма все още решение за продължаване на санирането

Водеща!
NNama-vsе-oshtе-rеshеniе-za-prodalzhavanе-na-saniranеto
Няма все още решение за продължаване на санирането

Независимият общинският съветник Ивелин Стоятов пита какво е положението с националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

 

Независимият общинският съветник Ивелин Стоятов пита какво е положението с националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Колко от 37-те Сдружения на собственици и сгради със сключени договори за целево финансиране са в процес на изграждане?

Има ли информация в Общината или насоки как ще продължи санирането с тези 171 сключени договори между Сдруженията и кмета на Общината, които договори са депозирани пред Българската банка за развитие?

Отговорът на кмета Таня Христова е:" С Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет се прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

Период на изпълнение: Кандидатстването по Програмата се осъществява постоянно в рамките на 2 години: 2015 и 2016 г. Продължителността на Програмата може да бъде удължавана при наличен свободен финансов ресурс.

В рамките на допустимостта на сградите, одобрена с Постановление на Министерски съвет през 2015 г„ в община Габрово са одобрени за финансиране и имат сключени договори за целево финансиране 36 сгради, а 1 е прехвърлена за изпълнение от проект "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 към Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Всички сгради бяха енергийно и технически обследвани и собствениците се сдобиха с необходимите технически и енергийни паспорти на сградите. За всички сгради бяха обявени обществени поръчки за инженеринг /проектиране и изпълнение на строително- монтажни работи и осъществяване на авторски надзор/,

проектиране, строително-монтажни работи, упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор. Към настоящия момент всички 37 сгради, които са със сключени договори за целево финансиране са изпълнени и са с въведени мерки за енергийна ефективност. В периода 1 януари 2017 г. до 18 юли 2017 г., са подадени, съответно одобрени 189 броя заявления за интерес и финансова помощ. Сключени са договори между Сдруженията на собствениците и кмета на Община Габрово, които са депозирани в „Българска банка за развитие“ АД.

На 18 юли 2017 г. в Община Габрово бе получено писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, адресирано да кметовете на всички общини. С писмото се указва на общините да се преустанови приема на заявления за интерес и финансова помощ по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до приключване изпълнението на сключените договори за целево финансиране.

В писмото се посочва също така, че „След приключване на всички дейности по обновяването на ободрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 млрд. лева и при възможност ще бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за развитие“ АД.“„ По-нататъшното подпомагане на изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради може да бъде извършено при различни правила и условия за финансиране, за които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще ви уведоми своевременно“.

Към момента общините не са получавали официално последващи указания от страна на Министерството на

регионалното развитие и благоустройството."

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото
  1. Още от Габрово

Календар

ПОН ВТО СРД ЧЕТ ПЕТ СЪБ НЕД

Препоръчано от редактора

Адрес "100 вести"

И това го има"

Виц на деня