Николай Сираков: „Авансово плащане от 35% за строителни дейности ще получат фирмите, участващи в санирането”

„Авансово плащане от 35 на сто за извършването на необходимите
Николай Сираков: „Авансово пла

„Авансово плащане от 35 на сто за извършването на необходимите по санирането строителни дейности и 95 процента от стойността на изпълнението до получаването на акт 15 ще получат фирмите, които участват в правителствената Програма за енергийно обновяване н

„Авансово плащане от 35 на сто за извършването на необходимите по санирането строителни дейности и 95 процента от стойността на изпълнението до получаването на акт 15 ще получат фирмите, които участват в правителствената Програма за енергийно обновяване на българските домове“ – информира областният управител на Габрово Николай Сираков за казаното от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който участва миналата седмица в работна среща в Севлиево по темата за санирането. Форумът беше организиран по инициатива на Областното представителство на Камарата на строителите в Габрово и в него участваха председателите на строителните камари от Шумен, Търговище, Разград, Велико Търново, Ловеч, Кюстендил и изп. директор на камарата Иван Бойков.

Организаторът на срещата Богомил Петков, председател на Камарата в Габрово, е информирал участниците в срещата за необходимостта от нейното провеждане, тъй като въпросите, вълнуващи строителните компании във връзка с правителствената програма за саниране, са немалко. Поради това е важно да се посочат възможните слаби моменти, които биха могли да възникнат в процеса на нейната реализация, за да може тези препъникамъчета да бъдат преодолени своевременно.
Основните въпроси, които вълнуват фирмите от бранша, са свързани с реалния срок, в който банката ще им плати, както и какви пари биха могли да получат авансово за извършването на строително-ремонтните дейности. Позицията на зам.-министър Николай Нанков е, че плащанията по възстановяване на средствата ще се извършват в 7-дневен срок, както и ще получат аванс от 35 на сто за строителните дейности.
Според инж. Иван Бойков, председател на Камарата на строителите в България, най-специфичните дейности, които ще се наложи да извършват фирмите, са свързани с обновяването на покривите на сградите, но до момента няма ясни указания как ще се правят те. Той счита, че трябва Министерството на регионалното развитие и благоустройство да разпише съответните указания за извършването им. Мнението му още е, че е важно да се създаде Консултативен съвет от възрастните архитекти, строителни инженери и строители, които са изграждали панелните жилища, защото познават детайлно спецификите на блоковете.
Интересът на експертите в строителството е свързан с това как ще бъде проследена конструктивната здравина на панелните жилища, какъв вариант ще се избере за санирането – инженеринг или друг. Фирмите се притесняват и от проблеми, свързани с доставката на материали - строителни, изолационни, дограма и какви ще са последствията за тях, ако доставките закъсняват и това се отрази на сроковете за извършването на строителните дейности.
Пред „100 вести“ областният управител Николай Сираков заяви, че всяка община ще прецени какъв вариант да избере за извършване на санирането в зависимост от това за колко обекта се пуска поръчката, какво представляват обектите, каква ще бъде ритмичността на работа. „Браншът се вълнуваше най-много от плащанията, дали и кога ще си получат парите за свършената работа и какво би се случило, ако има определен инцидент и по средата на строителството някой се откаже от изпълнението - информира Николай Сираков. - Строителите ще си получават директно парите от банката. До акт 15 ще бъдат разплатени 95 процента от стойността на изпълнението на строително-ремонтните дейности, а останалите 5 на сто остават като гаранция и ще бъдат платени едва след приемането на обекта.“ Според него строителните експерти, както и самият той са останали напълно удовлетворени от срещата в Севлиево. „Този процес не е лесен, но трябва да се случи - заяви областният управител. - Имаме няколко заинтересовани страни. От една страна това са гражданите, на които трябва да бъде направен добре ремонтът на жилищните блокове. Те трябва да осъзнаят, че това трябва да се случи. И ако не стане сега със средства на държавата, те ще бъдат принудени да го направят след десетина години. Животът ще ги принуди. На гражданите трябва да се гарантират две неща – че ще им бъдат санирани жилищата и че това ще стане по най-добрия за тях начин. Втората страна са строителите, тъй като тази програма е доста мащабна и при тях се изисква сериозен ресурс от техника. Обсъжда се има ли достатъчно скелета в България, които да обезпечат изпълнението на програмата. Има ли достатъчно изолация, дограма и другите необходими материали, които да захранят този процес. Това е изключително важно. Към това бих добавил и застаряващото ни население, тъй като в блоковете 60-70 на сто са пенсионери, които по цял ден ще стоят на майсторите над главите и ще им дават акъл как да се случат нещата. Фирмите трябва да отчетат и това като психологически момент. Третата страна е държавата, която осигурява средствата и на чийто гръб тегнат панелните жилища, които са достатъчно амортизирани. Такова мащабно нещо досега не е правено в България и разбира се, ще има много перипетии, през които ще се премине. Така че всички трябва да помагаме.“
Николай Сираков изрази удовлетворението си и от факта, че от областното представителство на Камарата на строителите в Габрово са се били погрижили да съберат предварително въпроси, които интересуват фирмите, на които заместник-министърът е отговорил обстоятелствено и на тази база се е получила професионална дискусия за доизясняване на конкретни детайли.
Инициаторът и организатор на срещата, председателят на областното представителство на Камарата на строителите в Габрово Богомил Петков оцени форума като ползотворен и конструктивен. „Фирмите зададоха много въпроси, на които заместник-министърът отговори – обясни той. - Постигна се договореност за максимално облекчаване участието на малките и средните фирми като авансовото плащане ще се гарантира само със запис на заповед, вместо с банкова гаранция. Другият голям успех за фирмите е, че 95 на сто ще бъде междинното плащане до акт 15.“ Според него са дадени мнения и предложения върху възможните проблеми, които биха могли да възникнат в процеса на работа и с решения за съгласуване с министерството, за да бъдат до максимум премахнати възможните пречки пред реализирането на правителствената Програма за енергийно обновяване на българските домове.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото
  1. Още от Индустрия

Календар

ПОН ВТО СРД ЧЕТ ПЕТ СЪБ НЕД

Адрес "100 вести"

И това го има"

Виц на деня