Доц. Христо Славчев: “Добре подготвеният инженер трябва да е образован, с по-широк спектър от знания и практически умения”

Едно изследване в катедрата ни помогна преди десет години да съставим две географски карти с местата, където работят успешно реализирали се наши студенти. Едната карта е с обекти в страната, другата е с държави по света. За съставянето им ни помогна тр

Повече...