Кметът Таня Христова с мерки за облекчаване на финансовата тежест

Водеща! Kmеtat-Tanna-Hristova-s-mеrki-za-oblеkchavanе-na-finansovata-tеzhеst
Tanja-Hristova-nw.jpg
Въпреки извънредното положение общинските съветници поеха риска и проведоха вчера редовното си заседание.

То се състоя в зала "Възраждане", която е много по-голяма от Ритуалната зала, където обичайно се провеждат сесиите. Това даде възможност на съветниците да седят на два метра разстояние един от друг.

Дневният ред на местния парламент бе предимно съобразен със ситуацията във времето на извънредно положение и вземане на конкретни мерки за справяне с кризата.

Общинският съвет - Габрово прие единодушно предложението на кмета Таня Христова за облекчаване финансовата тежест на лицата, пряко засегнати от въведеното извънредно положение. Приоритетно за Община Габрово е запазването стопанската дейност на наемателите в дългосрочен план.

Решението е да не се начисляват наеми на наемателите имоти общинска собственост - заведения за хранене и развлечения, обекти за културни, образователни и творчески дейности, за периода от въвеждането на забраната за осъществяване на съответните дейности до отмяна на забраната.

Да не се начисляват наеми на наемателите на столове за ученическо хранене, разливочни, бюфети за ученическо хранене, стоматологични кабинети и щандове за книжарски стоки на територията на училищата - общинска собственост, за периода от въвеждането на забраната за осъществяване на съответните дейности до отмяна на забраната.

Да не се начисляват месечни такси за ползване на терени - общинска собственост за разполагане на маси и столове за сервиране на открито пред заведения за хранене, както и такси за поставяне на вендинг и кафе автомати. При търговци, които вече са заплатили такси за срока на забраната, те да бъдат прихванати от следващи дължими такси или срока на съответното разрешително да бъде удължен със срока на въведената забрана.

За периода на преустановено посещение на детски градини и ясли на територията на община Габрово, да не се начислява и заплаща постоянна месечна такса, считано от 09 март 2020 г. В случай, че е събрана постоянната месечна такса за месец март 2020 г., същата да се прихване в месеца, през който се възстанови работата на детските градини и ясли.

През 2020 г. отстъпка 5 на сто да се прави на лицата, предплатили до 30 юни такса битови отпадъци за цялата година.

Прeдвижда се облекченията да бъдат в сила до отмяна на забраната за упражняване на съответната дейност.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни