Климент Кунев: "С лични средства общинските съветници ще подпомогнат нуждаещи се семейства"

Водеща!
Kliment-Kunev
Климент Кунев

За работата на Общинския съвет по време на епидемия, за създаване на фонд за подпомагане на габровски семейства, за важните за града решения, които са взели общинските съветници, за атмосферата в пленарната зала разказва председателят на Общинския съвет Климент Кунев:

- Стана ясно, че Общинският съвет ще подпомогне нуждаещите се, как точно?

- Общинските съветници от всички политически групи се обединихме около идеята за създаване на фонд за подпомагане на габровски семейства, изпитващи съществени временни затруднения, в резултат на мерките за справяне с пандемията от коронавирус COVID-19. Намерението ще се реализира с лични средства на съветниците, а решенията за подпомагане ще се вземат от председателски съвет, в разширен състав, с консенсус. Помощите ще се предоставят в натура под форма на хранителни продукти, на база мотивирани предложения от авторитетни представители на образователни, социални и други институции и организации. Надяваме се, по този начин да помогнем най-вече на семейства с деца в ученическа или по-ранна възраст, които по една или друга причина нямат достъп до подпомагане, да преминат по-лесно през този труден за всички период.

- Какви мерки за безопасност прилага Общинския съвет при заседанията?

- Последното си заседание проведохме в значително по-широката зала „Възраждане“, където санитарните изисквания за безопасност са постижими. Помещението беше дезинфекцирано и проветрено преди сесията, а на входовете бяха осигурени дезинфектанти за ръце. Гражданите имаха възможност да наблюдават заседанието онлайн, а местата на съветниците бяха определени по схема, изцяло съобразена с изискванията на здравните власти и освен увеличена дистанция, гарантираха възможността, всеки да става от мястото си и да се връща без да обезпокоява другите. По време на изказванията си, всички участници използваха маски. Смятам, че всички бяхме много сериозни и отговорни, по отношение на опазването на здравето си и това на околните.

- Новият местен парламент работи вече шест месеца, какви са вашите впечатления?

- Удовлетворен съм от работата на съвета до момента. Съставът му е изключително разнообразен. Сред съветниците има педагози, юристи, лекари, бизнесмени, артисти, инженери, администратори, икономисти, мениджъри. Всички те са много ангажирани в сферите си на дейност, но и подхождат много отговорно и се готвят задълбочено за сесиите. Това се вижда от дебатите в постоянните комисии и по време на заседанията.

- През този период взехте ли важни за града решения?

- Не знам дали има маловажни решения, като всяко едно от тях касае публична собственост, публични средства или пък създава нормативи, които регламентират отношения и от които се ръководят гражданите и юридическите лица на територията на общината.

За най-важни обаче намирам тези, които повлияват на ежедневието на габровци или на бизнеса в града, особено в трудни моменти, като настоящия, породен от вируса COVID-19. Колегите не се изплашиха, не поискаха отмяна на заседанието на съвета и в края на месец март, при спазване на всички санитарни мерки, взехме решения за облекчаване на финансовата тежест на пряко засегнатите лица от въведеното извънредно положение на територията на България, за увеличаване капацитета на социалната услуга в общността д социален патронаж, за разкриване на Кризисна социална кухня, с капацитет 400 места. А също и за предоставяне на средства на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ за придобиване на медицинска апаратура, приложима в борбата с коронавирус COVID-19.

- Каква е атмосферата в Общинския съвет, има ли политическо напрежение или нещата вървят гладко?

- Политическите различия понякога пораждат и напрежения и това е напълно нормално. Хубавото в Габровския общински съвет е, че те винаги са оставали на заден план, в името на добрите решения за местната общност. Показателни за това са решенията, за които вече стана въпрос, защото всички те бяха взети с пълно мнозинство.

- Едни от упреците на опозицията в предишния Общински съвет бяха, че няма достатъчно дебати, гласуват се единодушно предложенията на кмета. Сега как е? Вие като председател давате достатъчно, дори предостатъчно време, за обсъждания.

- Така е, давам възможност на всеки да се изкаже. Намирам го за важно. И все пак, правилата по отношение на времето за изказване трябва да се спазват. Това би спомогнало за активното включване в обсъжданията на повече общински съветници. Във всички политически групи има хора с богат опит в местното самоуправление, има и много нови хора и дебатите в последните заседания наистина са интензивни, интересни и най-вече смислени. По много от въпросите има различни виждания и това не само е очаквано, а е и полезно. Както се казва, в спора се ражда истината.

- Опозицията твърди сега, че материалите, които се входират в Общинския съвет от общинска администрация не се перфектни, има грешки и пропуски. Така ли е?

- Който не работи, той не греши! В крайна сметка материалите се разглеждат от всички в комисиите и ако има нещо за поправяне, това обикновено се установява.

- Какви важни решения предстои да вземе местния парламент?

- В този особен период намирам за важно, да вземем решения, които да позволят на Общината да продължи своята работа в полза на габровци по възможно най-добрия начин след отпадане на извънредното положение. Сред тях вероятно ще е и актуализация на бюджета, защото за всички вече е ясно, че непредвидените разходи за мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса са значителни, а местните приходи няма да се изпълнят в предвидения обем.

- Трудно ли е да си председател на местния парламент? Мнозина смятат, че не е - сесии има веднъж в месеца?

- Сесиите са само кулминацията на работата на съвета в месечен план, а и в последните месеци допълнителните извънредни заседания не бяха рядкост. Подготовката за всяка от тях, разглеждането на материалите в постоянните комисии, преписките по въпроси на граждани и организации, нарочните специализирани комисии, работни групи и срещи и изготвянето на документи, произтичащи от различни законови изисквания, както и официалната кореспонденция с други институции отнемат много повече време. Без тези неща, заседанието на Общинския съвет в зала не може да бъде ползотворно.

- Кое по-лесно да си председател на Общинския съвет или да си зам.-кмет?

- Не мога да отговоря еднозначно на този въпрос. Много различни са. И двете позиции имат своите особености и предизвикателства и изискват сериозна подготовка.

- Питам ви като председател на Общинския съвет и като бивш зам.-кмет, който отговаряше за платеното паркиране. Отложи се приема на обхвата на синята зона в Габрово. Какво предстои освен обсъждане, кога ще стартира то все пак?

- Приемането на обхвата на зоните за платено паркиране се отложи, защото бяха идентифицирани възможности за по-добра и полезна за живущите в зоните регламентация. Проектите на всички текстове са готови и предстои да бъдат разгледани. Предложението за определяне на зоните е достъпно за всички заинтересовани в секция „Проекти за наредби“ на електронната страница на Община Габрово, в частта на Общински съвет. Запознат съм с готовността на Община Габрово да стартира работата на терен и това вероятно ще се случи след нормализиране на обстановката в страната.

 

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото
  1. Още от Коронавирус

Календар

ПОН ВТО СРД ЧЕТ ПЕТ СЪБ НЕД

Препоръчано от редактора

Адрес "100 вести"

И това го има"

Виц на деня