Катя Гечева: "Най- интересните документи постъпват в Архива чрез лични дарения"

Препоръчана!
Katta-Gеchеva:--Naa--intеrеsnitе-dokumеnti-postapvat-v-Arhiva-chrеz-lichni-darеniiaa-
За най-значимите събития в дейносдтта на Държавен архив-Габрово през 2018 година, за ценните архивни дарения на граждани и институции, за предстоящото честване на 60-годишнината на Архива разказва Катя Гечева:
- Какви са най-важните събития, които се случиха в Държавен архив Габрово през изминалата година?

- През изминалата година екипът на Държавен архив - Габрово работи в намален състав 11 месеца - трима експерти и началник отдела изпълняваха всички планови задачи и работиха за популяризирането на документалното богатства на Архива. Усилията на работещите в институцията Държавен архив винаги са имали няколко основни цели: да контролират опазването на документите в общинските и държавни структури; да работят по привличането на личности от регионално и национално значение за приятели на Архива като успяват да ги убедят, че предаването на личните им архиви в Националния архивен фонд е най добрият начин за съхранението им; да опазват предадените на държавно съхранение документи

И не на последно място - да популяризират документите, съхранени в Държавен архив - Габрово пред обществеността - чрез изложби, публикации в местния печат, в специализираните архивни издания, в електронните медии, чрез радио и телевизионни предавания, чрез срещи с ученици. Може би най-непопулярната дейност на Архива е контролната и методическата помощ, която експертите оказват при организиране на деловодствата, архивохранилищата и извършването на експертиза на ценността на документите в общинските и държавни структури. Такива структури в областта са 137. Тя остава скрита за хората, за нея знаят само пряко ангажираните служители и ръководители.

Изпълнението на тази основна дейност на Архивите изисква изучаването на специфични нормативни актове, познаването на видовете създавани документи, контрол на предложените за унищожаване документи, на условията, при които се съхраняват документите. За да е подготвен за тези задачи, всеки експерт в Архива преминава през продължителен период на обучение. Всяка година повече от половината работно време на експертите е свързана с тези контролни функции.

През 2018 г. в цифрови показатели тази дейност се измерва с 18 основни, 1 контролна и 2 извънредни проверки; изготвянето на 6 нови, 8 актуализирани и 3 внедрени номенклатури на делата; изготвянето и съгласуването на 12 вътрешни правила за дейността на учрежденските архиви; изготвяне на становища за 32 акта за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение. За повечето хора това са непонятни дейности, но първа и основна задача на всички архиви.

Удовлетворени сме, че успяхме през годината да организираме и проведем 2 курса на обучение на работещи в учрежденски архиви и членове на постоянно действащи експертни комисии, в което взеха участие 59 участници от 34 общински и държавни структури. След успешно попълнен тест получиха сертификати.

Във връзка с издаването на албум „България и Европа” по Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. от ДАА, издирихме и изпратихме снимки и документи по темата, съхранявани в Архива. В него са включени 8 снимки от фондовете ни: на царица Елеонора с князете Борис, Кирил и княгините Евдокия и Надежда в македонско-дебърски носии (1908) и на царицата като милосърдна сестра по време на Балканската война (1912); на проф. Никола Милев - историк, публицист, дипломат, съветник към българското представителство в ОН в Женева; на католическата църква "Св. Павел от Кръста" в Русе (1930); на учителите от Априловска гимназия Карл Любек (1894-1899) и Леон Барбар (1906/1907); на оперната певица Елена Доскова - Рикарди (1928) и легендарния български борец Дан Колов (1933). С тези документи габровския архив показа пред Европа, че съхранява ценни извори за личности, записали имената си в българската и европейската история.

Архивни документи бяха използване при написването на книги, излезли от печат през 2018 г.: “Габровският девически манастир „Св. Благовещение” (Веселин Димитров), „Книга за върховете „Свети Никола“ и „Шипка“ (Петко Петков), „Ружка Чаракчиева. Дух, талант, проникновение" (Ирен Капеловска) и „Стряха над Янтра - т. 2“ (Минчо Минчев). В тях авторите коректно благодарят за съдействието на експертите от Архива за консултациите, издирването и предоставените източници, използвали за написването им. Организирахме представянето на книгата “Габровският девически манастир „Св. Благовещение” през юни. Същият автор през годината поддържаше историческата страница в съботните издания на в. „100 вести,“ в които популяризираше архивни документи и снимки, подготвяше статиите си най-вече по архивни източници

През 2018 т. публикувахме в Известия на Държавните архиви Дневника на д-р Петър Недевски, воден по време на войните 1912-1918 г., и представихме фонда на именития габровски музикант Манол Цоков в сп. „Архивен преглед“. Част от колегите участваха с доклади в научни конференции. На международния ден на архивите - 9 юни, отличихме няколко читател и приятели на Архива. С плакет и грамота на ДАА за „Читател на 2017 г.” бе удостоен габровецът Николай Ангелов. Той бе номиниран за най-много посещения в Архива и в цялата страна. Призът „Приятели на държавните архиви за 2017 г.” бе връчен на краеведа Веселин Димитров, за заслугите му за популяризирането на Държавен архив - Габрово. С отличието „Най-ценното документално дарение през 2017 г.” отличихме (посмъртно) писателката Екатерина Георгиева от Трявна. Пет учители бяха отличени с грамоти „За активно сътрудничество и популяризиране на документалното богатство на Държавен архив - Габрово” - Красимира Ангелова от НАГ, Диана Дончева и Таня Спасова от ОУ „Христо Ботев”, Галя Рачева от СУ „Отец Паисий” и Бистра Кисьова от ОУ „Иван Вазов”. - Работите и с училищата? - През 2018 г. продължи сътрудничеството с училищата от региона. В периода февруари - май в Архива се проведоха 10 открити урока с ученици от 4-ти до 11-ти класове на 8 габровски училища. Беше представена презентацията „140 години от Освобождението на България” и документалният филм „Дързостта да бъдеш пръв” за габровския индустриалец Иван Хаджиберов. На уроците им бяха показани едни от ценните документи, съхранявани в Архива, които са с вековна история: протоколни книги, албуми документи за покупко-продажба на османо-турски език, негативи, микрофилми и др. Броят на посетилите Архива ученици през 2018 г. е над 200 души. Идеята ни е да провокираме интереса им към нашата професия и ще бъдем удовлетворени дори и двама от тях да се насочат да изучават българската история. Продължи и работата с ученици от Националната Априловска гимназия по проект „Моят час“. Учениците изработиха електронна книга „Воля&време - Хроника за дарителството, хора и време от историята на Априловото училище“ със съдействието на ДА - Габрово и РБ „Априлов - Палаузов“. На учителя по история в ОУ „Ив. Вазов” - Габрово Бистра Кисьова бяха предоставени снимки и документи, свързани с Руско-турската война от 1877-78 г. за подготвяне на тема за участие в Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век”. Ученическата разработка спечели трето място на конкурса. Същият учител подготви заедно със свой ученик по архивни снимки и документи, свързани с обявяване на Независимостта на България презентация „Пътят към Независимостта”, спечелила второ място на 26-ти Национален ученически конкурс под надслов „110 г. Независима България”

- Интересно е присъствието на Архива в различни изложби, кои са те? - През изминалата година подготвихме три съвместни изложби: „140 години от Освобождението на България“ с Национален музей на образованието - Габрово; „Българският архитектурен модернизъм в Габрово “ със Съюза на архитектите в България - Регионална колегия Габрово и „Корените на габровския хумор“ с Музей Дом на хумора и сатирата - Габрово (откриването ? предстои). Във фейсбук страницата на Архива показахме дигиталните изложби: „Александър Керков - вечният музикант» - посветена на първият български композитор на фанфарна музика и като съпътстваща инициатива на ЖБД "Майчина грижа" - Габрово за издигане на скулптурна фигура на музиканта; „История на спорта в Габрово - заслужили габровски спортисти“ и „Дарителите на Държавен архив- Габрово 2017-2018“. Последната изложба е изготвена и на табла и може да се види във фоайето и читалнята на Архива. С нея за поредна година благодарим на хората разделили се с личните си архиви или успели да спасят от унищожение и предали на държавно съхранение документи на дружества, организации, убедени, че така съхраняват частици от историческото минало на Габровско. На 10 октомври - професионалния празник на българските архивисти връчихме в тържествена обстановка в Областна управа - Габрово грамоти на отличените дарители. Друга част от „публичността“ на архивите - тиха, ежедневна, изискваща много време, е дигитализацията на архивните документи. Тя улеснява изследователите, достъпът до дигитализираните документи е удобен от всяка точка на света. Представете си, живеете в Сидни, пред компютъра сте и четете протоколите на Габровската община от преди 100 години, правите изводи, пишете изследването си - това е бъдещето! Миналата година са дигитализирани и всеки може да прочете всички документи за проекта за прокарване на Трансбалканската жп линия с тунел под вр. Шипка, съхранявани в Архива, протоколите на Габровско градско общинско управление за 1899-1901 г., достъпни са ръчните ортогонални скици, въз основа на което е изготвен кадастрален план на Габрово от 1903 г., продължаване да дообогатяваме фотоархива със интересни и неизвестни снимки от Габрово, региона и страната. Обобщено това се измерва с дигитализирането на над 1200 образа, с обем 58,4 ГБ. Дори с намален състав габровският Архив се справи с всички планирани задачи за 2018 г. От отчета на Дирекция „Регионален държавен архив“ - Велико Търново, който получихме преди дни, е видно, че ние сме на първо място по всички показатели пред останалите четири архива. Това ни радва и стимулира да работим със същото темпо и през следващата година. - Колко архивни фонда е обработил екипът на Архива през годината? - През 2018 г. се обработиха и въведоха в научен оборот фондовете от личен произход на известни и заслужили габровци: на доц. Стефан Арменски - почетен гражданин на Габрово, бивш ректор на ТУ - Габрово и изследовател на габровската история; на журналиста и краевед Ганчо Танев; на художника Николай Ръждашки и новопостъпили документи на писателка Екатерина Георгиева от Трявна. Сложихме началото на нова колекция „Документи от проведени референдуми в Габровския регион“ и бяха обработени резултати от проведеното допитване през 2013 г. „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“. Измерено в архивни параметри това са 448 архивни единици с обем 3.90 м

Систематизацията на изброените по-горе документи е извършена от експертите в Архива, но през годината те ръководеха и работата на експертните комисии за извършването на 10 експертизи на ценността на документите в училища, музеи, библиотеки, ликвидирани общински структури и др. - Как достигат до вас архивните документи? - Всички държавни и общински структури са длъжни по закона за Националния архивен фонд след 20- годишен срок от създаването на документите, определени със срок Постоянен и ЕК, да ги предадат на съхранение в регионалните структури на архивите. Друг начин е установяването на контакти с организации, дружества, фондации, политически партии, частни лица, които създават или са запазили интересни документи. При желание те да бъдат съхранени и да обогатят историческите извори за Габрово и региона ние работим с тях. Тези документи могат да постъпят в Държавен архив - Габрово като дарение или за тях да бъде изплатено възнаграждение. От личните ми наблюдения през годините категорично мога да кажа, че най - интересните документите постъпват чрез лични архиви. Затова габровския Архив всяка година засвидетелства благодарността си към своите дарители с връчване на благодарствени грамоти и публично им благодарим. Тази традиция ще я продължим и занапред. - През изминалата година има ли постъпили ценни архивни документи? - Да, имаме интересни и стойностни постъпления. Дали са ценни - това ще покаже проверката на времето. Чрез дарения през 2018 г. постъпиха документи на Общински съвет на Политическа партия Съюз на демократичните сили - Габрово и на Политическа партия „Зелена партия“ - Габрово. Ние имахме задължението да издирим и приемем на държавно съхранение тези документи, създадени преди 30 години, защото те вече са исторически

Приехме документи, създадени от дейността на „Ротари клуб - Габрово” - Габрово, на закрита фондация „Константин Берберов” - Габрово, Общински координационен съвет на Съюза на българските учители“ - Габрово, от НЧ "Св. Св. Кирил и Методий", кв. Бичкиня, и др. Постъпиха два нови фонда на журналисти - Стефан Димитров от Габрово и Цаньо Стойнов (Ошанеца) от Трявна. Архивът се обогати с нови документи към вече регистрирани фондове: на гостиловския краевед Йордан Чуховски, на журналиста Илия Пехливанов, на историка Димо Тодоров, на писателя Стоян Цонев, на политика Цаньо Ботев и етнолога Татяна Цанкова. Документи от своята творческа и служебна дейност дариха хореографа Геньо Генев и д-р Богомил Лазаров

Копия от снимки за семейството на Иван Хаджиберов ни дари неговата правнучка Микаела Енгел. От Фани и Диана Арнаудови получихме родословно дърво на Мушановия род. Габровката Евдокия Стоянова дари свое историческо изследване „Моето семейство и сродените фамилии“

Специална благодарност дължим на капитан Христо Мянков - председател на Дружеството на запасните офицери и подофицери в града, който ни сигнализира, че архивът на Хора на запасните офицери „Емануил Манолов“ ще бъде унищожен до дни. Организирахме се и прибрахме един безценен архивен фонд. Продължиха срещите и разговорите с личности с принос към обществения, културния живот на Габровско, които убеждаваме, че най-добрият начин да се запазят документите, създавани от дейността им, е съхранението в държавните архиви. - Колко човека са ползвали вашата читалня през 2018 година? - Едновременно с всички изброени дейности основна наша задача е обслужването на потребителите на архивна информация в читалнята на Архива. През 2018 г. годината тя е посетена от 115 човека, които са издирвали документи по 132 теми и са идвали в Архива над 600 пъти. Те са използвали над 3000 архивни единици за проучванията си. Изготвени са 1785 копия на архивни документи и 130 дигитални копия. - Какво предстои на Архива през 2019 година, предвидили ли сте интересни инициативи и събития? - Тази година ще бъде посветена на 60-годишнината от създаването на Габровския държавен архив. Със съвместна изложба с РИМ, НМО и РБ „Априлов-Палаузов“ - Габрово през тази година ще отбележим 150 години от създаването на ЖБД “Майчина грижа” - Габрово. Ще подготвим самостоятелни изложби ще отбележим 100-годишнината от рождението на краеведа Стефан Александров, ще представим фонда на дарителя Ганчо Танев и ще отличим най-значимите дарители за периода 2015-2019 г. През април в Габрово ще представим подготвената от ДАА гостуваща изложба „Всичко се състои в нашите сдружени сили”, посветена на 140-годишнината от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция, а в навечерието на 60-годишнината на Архива ще гостува изложбата „Победа и… погром. Величие и… падение“ , посветена на 100-годишнината края на Първата световна война, в която са показани и документи от Архива. Подготвяме две издания с работните заглавия „С поглед в миналото- градовете в Габровско (1893- 1993)“ и „Летопис на ЖБД “Майчина грижа“ - Габрово“. Поради финансови причини не можем да си позволим организирането на конференция. Планирали сме отново публикации в специализирани архивни издания, в местния печат и фейсбук страницата на ДА - Габрово

Не на последно място, основна задача през 2019 г. е да систематизираме и обработим документите от личен произход на арх. Карл Кандулков - почетен гражданин на Габрово, бивш председател на Градски народен съвет, проектирал много от сградите дали днешния облик на града; на з.м.с. по автомобилизъм и носител на почетния знак на Община Габрово Николай Казаков; на габровския музикант Никола Антонов и стопанския деец от близкото минало инж. Георги Костов. Почитателите на футбола в Габрово се надявам да бъдат приятно изненадани от темата, по която ще работим през годината за дигитализация - „100 години габровски футбол“. С нея имаме доброто желание да провокираме интереса на „запалянковците“ и да получим нови, неизвестни и атрактивни документи за историята и развитието на този спорт в Габрово, които да я допълнят

Недобрата новина е, че отново екипът на Архива се състои от четирима експерти, ще трябва още по- активно да работим, да обучаваме новопостъпил експерт и изпълним заложените ни задачи. Разчитам на колегите, които имат ентусиазъм, желание за работа и „кипят“ от идеи. Всички заедно сме направили план за отбелязване достойно годишнината на Архива с интересни събития, изложби и издания. - Очаква ли се Архивът тази година да се премести в нова сграда на ул. "Николаевска"? - В очакване сме повече от пет години. Надяваме се, за 60-годишнината през октомври това да бъде най- големия подарък на Архива!

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото
  1. Още от Памет

Календар

ПОН ВТО СРД ЧЕТ ПЕТ СЪБ НЕД

Препоръчано от редактора

Адрес "100 вести"

И това го има"

Виц на деня