Инж. Владимир Василев: „Планираме инвестиции от 755 хил. лева през 2015 г.„

<p>С наближаването на момента, в който ще приключи реализирането на
Инж. Владимир Василев: „Планир

С наближаването на момента, в който ще приключи реализирането на проекта за Воден цикъл в Габрово, зачестяват въпросите на габровци дали след приключването му цената на водата в града ще се запази или ще се промени. Дали Водният проект ще даде отражение в

- Г-н Василев, габровци се интересуват дали реализирането на Водния проект ще даде отражение върху цената на водата и какво ще бъде то?
- Цената на водата се влияе от няколко фактора: цена на ел. енергия, цена на горивата, минималната работна заплата за страната. Всяка една промяна оказва влияние върху цената, чийто размер се регулира от ДКЕВР. В средата на годината предстои пускане в експлоатация на нова ПСОВ в Трявна и на нови мощности в Габрово, които ще подобрят качеството на услугата, но и ще калкулират нови разходи на дружеството. Но на този етап няма да искаме промяна на цената на водата.
- С какъв процент ще се свият водните загуби след приключването на проекта?
- С подмяната на тръбите в част от вътрешната водопроводна мрежа в Габрово и с пускането на новите съоръжения се виждат вече резултатите. Засега точни цифри за намалените загуби не можем да посочим, но можем да съдим по намалените подадени водни количества на вход водоснабдителна система.
- Какъв е размерът на инвестициите, които ВиК в Габрово е направило през 2014 г.?
- Усилията в инвестиционната ни политика през миналата година бяха насочени към подмяна на остарели и компрометирани водопроводи на улици, необхванати от Водния проект на Габрово, както и на често авариращи водопроводи в общините Дряново и Трявна. За ВиК-мрежи, основни ремонти, реконструкции, доставка на машини и съоръжения сме вложили 698 000 лева, като са подменени 7330 м водопроводи. В Община Габрово сме подменили водопроводни тръби на 14 улици и 6 села – Борики, Кметовци, Здравковец, Влайчевци, Узуни, Зелено дърво. В община Дряново – на 2 улици и 2 села – Царева ливада и Буря, а в община Трявна - на 6 улици в града и на водопровод в с. Дончевци. За основни ремонти на 173 м канализация сме вложили 76 000 лева. Успоредно с това сме работили по отстраняване на 1561 аварии на довеждащи и разпределителни водопроводи, сградни водопроводни отклонения, помпени станции и по канализационната мрежа. При аварийната дейност сме подменили 6 911 м тръби водопровод и 438 м канализация, като сме вложили 439 911 лева. Или ако трябва да обобщим, през 2014 г. ВиК – Габрово е положило 14 241 м нов водопровод, като за подобряване на ВиК-системата в общините Габрово, Дряново и Трявна сме вложили общо 1 137 911 лева.
- А какви са финансовите резултати на дружеството за 2014 г.?
- ВиК - Габрово приключи 2014 г. с балансова печалба от 412 000 лева. Това е много добър резултат и ни удовлетворява, като се има предвид, че продължаваме да се разплащаме по наследените стари задължения за близо 11 млн. лева. През годината сме превели на „Басейнова дирекция” в Плевен 1 130 276 лв. плюс 154 109 лв. текущи плащания. По заема от „Пиреос банк“, с който погасихме Водния заем от Световната банка, разплатихме общо 468 470 лв. Така от старите задължения вече ни остават 1 400 000 лв. към „Басейнова дирекция“ и 3 332 781 лв. главница към „Пиреос банк“. Задълженията към банката ще се изплащат до 2023 г., съгласно сключения Погасителен план. За сметка на това ВиК - Габрово няма други задължения към доставчици и персонал.
- Колко са неплатените към дружеството задължения от страна на вашите клиенти и каква е събираемостта им?
- Събираемостта на задълженията на клиентите ни е 85 на сто. Несъбраните задължения са на обща стойност 961 901 лв., от които 827 834 лв. на граждани и 134 067 на фирми. Ние разбираме, че живеем в криза и част от нашите клиенти са финансово затруднени, затова предлагаме възможности при определени условия за разсрочено плащане на задълженията. За жалост, ни се налага да стигаме до Съда, да образуваме дела към своите некоректни платци. Тези дела за 2014 г. са 477 за неразплатени 158 131 лв.
- Трудна ли беше отминалата година за дружеството, имайки предвид усилената работа по реализацията на проекта за Водния цикъл в Габрово?
- Успоредно с пряката си дейност – работа по инвестиционната програма и отстраняване на аварии, нашите екипи активно съдействаха и на фирмите, работещи по Водния цикъл на Габрово. И това е нормално – ВиК е асоциииран партньор по проекта, а от успешната му реализация зависи качественото водоснабдяване, отвеждането и пречистването на водите на Габрово. Затова мобилизирахме всичките си ресурси, положихме необходимите усилия, за да съдействаме за това този проект да се случи без излишни сътресения за габровци. Не беше лесно, но резултатите вече се виждат дори и от най-големите скептици.
- Какво предвиждате в инвестиционната политика за 2015 година?
- За настоящата година сме планирали инвестиции от 755 000 лева – от тях 710 000 са за доставка на вода и 45 000 лв. – за канализационна мрежа. В община Габрово ще подменим остарели и често авариращи водопроводи по улиците „Никола Войновски”, „Индустриална”, „Осми март”, „Струма”, кв. Етъра и Соколски манастир. Предвиждаме реконструкции и в селата Гъбене и Киевци. В Дряново ще подменим водопроводи на ул. „Васил Левски” и на улици в кв. Априлци, както и в селата Саласука и Гостилица. В Трявна ще извършим ремонти на водопроводите на улиците „Лясков дял”, „Украйна”, „Ангел Кънчев”, „Петър Генчев”, „Чучура”, в Плачковци – на улиците „Стара планина”, „Бузлуджа” и „Билка”, кв. Късовци и в с. Радовци.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото
  1. Още от Индустрия

Календар

ПОН ВТО СРД ЧЕТ ПЕТ СЪБ НЕД

Адрес "100 вести"

И това го има"

Виц на деня