„Габровски възрожденци" почетоха дарителите на първото новобългарско училище с паметна плоча

Otkrivane-na-memorialnata-plocha
Откриване на мемориалната плоча
Мемориалният знак е поставен на южната фасада на Умниковото училище

По идея на инициативен комитет „Габровски възрожденци“ върху южната фасада на Умниково училище в центъра на Габрово е поставена мемориална плоча със следния текст: 
„Тук през­ 1834 година по инициатива на Васил Априлов и Николай Ст. Палаузов със средства на родолюбивото габровско общество е построена сградата на първото новобългарско училище.
На 2 (14) януари 1835 г. започват учебните занятия с първи учител Неофит Рилски.
Начинанието на първите е подкрепено с любородната и благотворителна дейност за развитието на Габровското училище още от габровците Теодоси Йовчев, Димитър и Христо Мустакови, Иван Хаджибакалов, Йонко Килифаров, Петър Ив. Вражилов, х. Петър Хаджидечев, Васил П. Палаузов, Иванчо  Мацин и др.“

На 22 май вечерта се състоя кратко тържество пред паметния знак, на което председателят на комитет „Габровски възрожденци“ д-р Емануил Енев разказа как се е родила идеята за плоча с имената на родолюбивите габровци от Букурещ, наред с тези на одеските благодетели Васил Априлов и Николай Ст. Палаузов: 

  

„Идеята е на инициативен комитет „Габровски възрожденци“, който създадохме през 2012 година по повод едно бизнес пътуване в Букурещ. С историческите места, свързани с родолюбивата дейност на възрожденските българи, ни запозна проф. Лука Франциск Велчов. Проф. Лука Франциск Велчов е председател на „Братство” – дружество на българите в Румъния. От това посещение в Румъния разбрахме каква огромна роля имат спомоществователи като Иван Бакалов, братя Мустакови, Добродетелната дружина... До този момент, допреди 20–30 години не се говореше за равното участие на букурещките и одеските българи в просветното дело. Винаги изтъквахме на преден план участието на Васил Априлов, което, подчертавам, е безспорно. Има кореспонденция между габровци и букурещки българи, която е доказателство за равно участие на двете български общности – в Букурещ и в Одеса. Затова решихме да изпишем имената на тези дарители.“
Припомняме, че се навършват точно 10 години, откакто д-р Емануил Енев потърси съдействието на Общински съвет – Габрово за поставяне на паметна плоча на Иван Бакалов (Бакалоглу) на подходящо място в Габрово. Бакалоглу е един от букурещките директори (попечители) на Габровското училище и полага грижи за снабдяването му с учебници, за назначаване на учители и за неговата издръжка. Общинските съветници в Габрово дадоха съгласие, във времето идеята се разви и се реши да се изпишат имената и на други габровски дарители и съмишленици на Васил Априлов. 
Сега поставената плоча всъщност е втора, свързана с Габровското училище. Другата, по-стара във времето, е на западната фасада на Умниковото училище, до входа. Тя е със същия текст (без имената на дарителите), но никой не си спомня от кого и кога е поставена.  На нея пише:
„Тук през 1834 година по инициатива на Васил Априлов и Николай Палаузов със средствата на родолюбивото габровско общество е построена сградата на първото новобългарско училище.
На 2 (14) януари 1835 г. започват учебните занятия с първи учител Неофит Рилски“.
Над тази табела има още една – малка (най-стара от трите), на която пише:
 „Умниковото училище е построено през 1892 година от дарение на габровския благодетел Радион Умников (1825 – 1881). От признателното гражданство!“