Даниела Димитрова: "На ден в депото постъпват средно 67 тона отпадъци от региона"

Daniela-Dimitrova
Даниела Димитрова

За ежедневната работа на Регионалното депо за твърди битови отпадъци разказва директорът на депото Даниела Димитрова.

- Депото за твърди битови отпадъци работи ли? Как се справяте с кризата?
- Регионалното депо за неопасни отпадъци не е прекъсвало работния си процес. Своевременно въведохме допълнителни мерките и правила за дезинфекция и стриктно спазваме изискванията за ограничаване разпространението на COVID-19. Разполагаме с необходимите лични предпазни средства и дезинфектант, като така осигурихме безопасността както на служителите, така и на гражданите и представителите на фирми, които транспортират до депото своите разделно събрани отпадъци.
 - Всеки ден ли приемате отпадъци? Редовни ли са от "Благоустрояване"?
 - Служителите към ОП „Благоустрояване“ ежедневно събират и транспортират битови отпадъци до Регионалното депо. На вход в депото постъпват за третиране строителни, биоразградими, едрогабаритни и отпадъци от производствената дейност на фирмите.
- Като си стоим сега вкъщи, обикновено разчистваме. Увеличиха ли се строителните отпадъци, мебели, стари дрехи и обувки?
- Няма увеличаване на количествата на този вид отпадъци. Те са в границите на очакваните за сезона обеми. Отчитаме обаче една положителна тенденция за увеличаване броя на договорите, сключени с физически лица за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. От началото на тази година имаме 130 такива договора.
Освен това през в партньорство с представители на фирма „Хедуей Интернешънъл“ ЕООД разположихме първите 7 специализирани контейнера за дрехи и обувки. Предстои да бъдат поставени още два такива съда. С това очакваме голяма част от текстилните и кожени изделия, които до преди това бяха изхвърляни в жълтите контейнери, сега да попадат в тези сини специализирани съдове. Така ненужните облекла и обувки ще бъдат рециклирани или използвани повторно.
 - Имате ли справка какво количество отпадъци всеки ден постъпва при вас? А от началото на годината досега?
- От началото на 2020 година до април са постъпили близо 6 000 тона отпадъци от общините Габрово и Трявна, в сравнение с изминалата 2019 г., когато количеството на постъпилите отпадъци за същия период е било 5 200 тона.
 На ден в депото постъпват средно 67 тона отпадъци от регион Габрово. В това количество са включени - битови, строителни, земни маси, обемни, биоразградими, производствени отпадъци.
- Какво е наблюдението ви - започнаха ли габровци да използват повече кафявите контейнери за биоразградими отпадъци, от които правите компост. Какво количество?
- Все още в кафявият контейнер се изхвърлят и други отпадъци, което от своя страна води до замърсяване на биоотпадъка, и обратно на рециклируемия замърсява се хартията, пластмасата и това води до невъзможност да се рециклират, не им даваме щанс за нов живот.
До април 2020 г.,  за компостиране са постъпили 121 тона биоразградими отпадъци.
Общото количество на произведения компост в Регионалното депо е 390 тона. От тях общо 175 тона е количеството на продадения и предоставен нуждите на ОП "Благоустрояване"  компост.
-  Доволни ли сте от новия шредер, върши ли работа?
- През 2019 г., беше направена инвестиция за закупуване на мобилен шредер, за раздробяване на едрогабаритни и строителни отпадъци. Тази специализирана техника е изключително полезна за бързото и надеждно намаляване на обемите на тези видове отпадъци. Освен това полученият материал след шредирането е много по-удобен за транспортиране. На практика той представлява подготвена суровина за последващо третиране и рециклиране. Раздробени са 150 тона, дървесени материали (мебели и др. отпадъци от дървен материал), които предстои да бъдат транспортирани от фирмата, с която имаме сключен договор и която следва да извърши последващата преработка.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото