Д-р Станислав Рачев: „Патоанатомията вече е на изключително високо ниво - работи се на молекулярно генетично равнище”

<p>Д-р Станислав Рачев работи в Отделението по клинична патология на
Д-р Станислав Рачев: „Патоанат

Д-р Станислав Рачев работи в Отделението по клинична патология на габровската областна болница от 1988 година. От 15 години е началник на отделението. Има специалност по патоанатомия и цитопатология от 1993 година и магистратура по право от великотърно

Патоанатомите не са сред лекарите, за които се пише по вестниците, освен ако не става дума за криминален инцидент със загинал човек. Патоанатомите не са и сред лекарите, за които се използва често фразата „Спасява човешки живот“, нито пък са често споменавани и награждавани. За първи път през тази година за Деня на българския лекар Регионалната лекарска колегия номинира за „Лекар на годината“ на национално ниво именно единствения патоанатом в областта - д-р Станислав Рачев. На 19 октомври той получи Сребърната значка на Българския лекарски съюз.

 

- Д-р Рачев, защо решихте да добиете и юридическа специалност като завършите и право?
- Тук бяха такива обстоятелствата и аз се занимавах твърде много и със съдебна медицина. Имаше само един съдебен лекар. Когато започнах работа, бяхме трима патоанатоми, а в момента съм само аз в областта с такава специалност. По стечение на обстоятелствата се наложи две години да работя сам и съдебна медицина. Когато замествам колегата сега, също ми се налага да работя в тази област. Именно заради това реших, че няма да бъде излишно да се запозная по-детайлно и с правните науки. Пък и един такъв профил ти дава много по-богата обща култура, по-обширни знания.
- Във Вашето отделение се изследват проби за установяване на онкологични заболявания, чийто брой непрекъснато се увеличава.
- В течение на 25 години вече работя и това. Патоанатомията претърпя пред очите ми доста голяма трансформация. Основната част от работата беше извършването на аутопсии, което е от съществено значение за коригиране на лечебния процес, за сверяване на клиничната диагноза с диагнозата при аутопсията. Преди години се правеха почти по 300 аутопсии годишно. В световен мащаб обаче станаха на много високо ниво технологичните процеси.
В миналото нямаше ядрено-магнитни резонанси, скенери, инвазивна кардиология, ехографи и т. н. Тогава се разчиташе изключително на обикновен рентген и на пропидефтиката – основни ръчни техники за изследване на пациента с почукване, с палпация, със слушалки, на анамнезата, на статуса. Сега изключително много се разчита на инструменталните изследвания. Оттам постепенно необходимостта от извършването на такъв голям брой аутопсии намаля и има лечебни заведения, и то академични, в които почти не се извършват аутопсии. В момента в нашата болница те намаляха и са под 100 за година. Освен това близките на починалия имат право да откажат аутопсия и се правят само при проблемните случаи, които представляват диагностична трудност, съдебно-медицински случай или пък по желание на близките. Пропорционално на това се увеличи броят на биопсиите пак с нарастването на възможностите на техниката за диагностика. С тях става по-ранно откриване особено на неопластичните заболявания. Тъй като основният приоритет на патоанатомията е откриването в ранен стадий на злокачествените процеси, оттам нарасна броят на биопсиите. Когато аз започнах работа през 1988 година, те бяха под 2000 за година, а сега са над 8000 годишно.
- Сега и при вас има нова техника за изследвания.
- Да, от една година имаме нова техника и сме оборудвани изцяло. След визитата на белгийски колега от една от големите болници - O. L. V., той препоръча закупуването на такава техника. Освен това имаме разкрито отделение по медицинска онкология, а без точна хистологична диагностика не може да започне лечение на онкологично болните. Новата апаратура помага да се подобри качеството и бързината на обработката на биопсиите, тъй като се избягват ръчните манипулации. Освен това благоприятства и производствената среда, тъй като в момента процесът е затворен и вредните изпарения от различните реактиви, които използваме – формалин, спирт, ацетон и т. н., се отвеждат навън, докато преди попадаха в работната среда и вредяха на хората.
- Пред кабинета Ви не чакат пациенти за преглед, сигурно не се случва често и да Ви благодарят. Вие сте особен вид лекар. Това ли е причината да са толкова дефицитни патоанатомите? Кое е най-трудното и неблагодарното във Вашата работа?
- Работата ми най-често се състои с микроскоп. Това е работа на бюро и е по-скоро научна и диагностична, без да се работи директно с пациент. Не мога да кажа точно защо няма желаещи за патоанатоми. Студентите по медицина имат по-други нагласи – за по-бляскаво бъдеще, за голямата хирургия, голямата медицина. Въпреки че патоанатомията вече е на изключително високо ниво. Работи се на молекулярно равнище, на генетично ниво. Тя се развива през последните години с много бурни темпове и стана изключително сложна. Но външният блясък на другите специалности е може би по-привлекателен. Около тях се създава някаква медийна слава и ореол, там се вижда оздравелият пациент, пациентът с присаденото сърце...
- А Вашата работа е да помагате за диагностиката...
- Решаващата дума в диагностиката на оперативните специалности е в крайна сметка на патологоанатомичната диагноза. Всеки отстранен оперативно материал, независимо от кое отделение е взет и от коя част на тялото, се изпраща за хистологичен анализ, за да се потвърди или отрече клиничната диагноза.
- В това ли намирате удовлетворение от работата си?
- Това е удовлетворението, защото поставянето на ранната диагноза, и то правилната, е от значение за по-нататъшното лечение на пациента. Освен това не винаги едно съмнение за злокачествен процес се потвърждава и това е много важно за пациента, за неговото психическо здраве и за неговото физическо оцеляване.
- Как се чувствате, когато съобщавате лоши новини?
- Не се чувствам добре. Моето мислене даже е в положителна насока. Винаги търся по-добрия за пациента вариант. От години онкологично болни пациенти търсят директен контакт с патоанатомите. Може би предполагат, че имаме тук повече време и им обръщаме повече внимание. Аз самият, доколкото ми позволяват знанията, им давам разяснения за това какво е заболяването, какво лечение им предстои, какво е най-добре да се направи, към какви специалисти да се обърнат, какъв начин на живот би трябвало да водят.
- Имате ли конфликти с колеги за това, че не потвърждавате тяхна диагноза при аутопсия?
- Аутопсиите не се правят с цел да бъде оклеветен или опроверган някой колега. Те се правят с цел всички колеги да извлекат някакви поуки, тъй като медицината не бих казал, че е точна наука. Винаги в нея има диагноза и диференциална диагноза – други заболявания, които биха могли да дадат сходна симптоматика, да имат сходно протичане. Аутопсията не решава винаги проблемите. Понякога дори при извършването й е трудно да се каже каква е причината за смъртта, за какво заболяване се касае. Трябва да се извършат и хистологични изследвания и чак тогава да се реши. Аутопсията не винаги е давала отговорите. Що се отнася до колегите, аз съм много сговорчив, диалогичен човек. Така че досега за цялата ми практика в болницата не съм се конфронтирал с никого по никакъв повод. Гледам да съдействам на колегите си, не да им преча по някакъв начин.
- Как бихте убедил някой млад колега да се ориентира към патоанатомията?
- Аз смятам, че специално в тази сфера има голямо поле за изява. Въвеждат се все нови и нови методики, особено в областта на имунохистохимията, които в България все още не са достъпни навсякъде, но смятам, че с течение на времето в близките десетина години те ще станат рутинни изследвания, както станаха скенерът и ядрено-магнитният резонанс, а се въвеждат и по-нови изследвания. Така че след време ще се работи на едно доста високо европейско равнище. А според мен това е достатъчен аргумент младите колеги да останат тук.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Здравеопазване

Към началото