Близо 130 възрастни и хора с увреждания от община Севлиево получават социални услуги в домовете си по Патронажна грижа

Топ новина! Kmet-t-na-Obschina-Sevlievo-d-r-Ivan-Ivanov
Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов

Проектът, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, осигурява заетост на 24 душиМинистерство на труда и социалната политика

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

     Проектът „Патронажна грижа“ подпомага 127 възрастни хора и лица с увреждания от община Севлиево чрез интегрирани социално-здравни услуги. По два часа на ден потребителите получават различни социални грижи в домовете си, в зависимост от потребностите им. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и осигурява заетост на 24 души – социален работник, медицински сестри, психолози, асистенти, шофьор и координатор.

     „След обявяването на извънредното положение всички служители на социалните услуги бяха оборудвани с лични предпазни средства – маски, ръкавици и костюми, снабдени са с дезинфектанти за употреба от персонала и такива за извършване дезинфекция на превозните средства, за да могат да продължат да изпълняват своите задължения и да не се прекъсва предоставянето на социалните услуги“, посочва кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов.

     На 22 април 2020 г. Община Севлиево подписа допълнително споразумение към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. То ще даде възможност за разширяване обхвата на проекта, като се наемат още 12 служители – организатор на дейности, шофьор и 10 социални асистенти. Към ползвателите на услугите се добавят хората, поставени под карантина, и се включват допълнителни социални услуги.

     „Целевата група по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” са хора от рисковите групи, за които Община Севлиево се стреми да бъдат предпазени от заразни болести, а същевременно и да бъдат обгрижени, получавайки в дома си необходимите им храна, лекарства, стоки от първа необходимост и административни услуги“, допълва д-р Иван Иванов.

     Предвижда се дейностите да обхванат 100 лица от следните целеви групи - възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, възрастни в риск (зависими от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами).

     Екипите на „Патронажна грижа“, наети по Компонент 3, ще доставят лекарства, храни и други стоки от първа необходимост. Персоналът ще оказва съдействие на хората в нужда и в заплащането на битови сметки или заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Европейски съюз

Към началото