Акцент в работата на ОССЗ през 2014 г. са били изискванията на ЕС за фирмите в земеделието

aktsent-v-rabotata-na-OSSZ-prez
Акцент в работата на ОССЗ през

Акцентът в работата на Областната служба за съвети в земеделието в Габрово през 2014 г. са били законоустановените изисквания за управление, посочени в Регламент (ЕОБ № 73/20009 на ЕС от 19 януари 2009 г., информира Даниел Денчев - гл. експерт в Габров

Той обясни, че всеки земеделски стопанин, който получава директни плащания, е длъжен да спазва законоустановените изисквания за управление, изброени в този Регламент, както и условията за добро земеделско и екологично състояние, определени със Заповед на Министъра на земеделието и храните.
„Законоустановените изисквания за управление и условията за добро земеделско и екологично състояние формират системата за кръстосано съответствие – уточни Денчев. - Задълженията в рамките на системата за кръстосано съответствие се прилагат единствено по отношение селскостопанската дейност на земеделския стопанин или земеделската площ на стопанството.“
Законоустановените изисквания за управление, изброени в приложенията на регламента, се определят от законодателството на Европейския съюз в следните областите на общественото здраве, околната среда, както и в хуманното отношение към животните. Когато не са спазени условията за добро земеделско и екологично състояние или законоустановените изисквания за управление, в който и да е момент през дадена календарна година и това неспазване е в резултат на действие или бездействие, за което пряка отговорност носи земеделският стопанин, подал заявлението за подпомагане през съответната календарна година, общата сума на директните плащания, които са предоставени или трябва да бъдат предоставени на този земеделски стопанин, се намалява или въобще не се изплаща.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Здравеопазване

Към началото